Výživové hodnoty všetkých výrobkov FRoSTA.

 

Povinnosť označovať prítomnosť alergénov v potravinách vyplýva zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/89/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/13/ES pokiaľ ide o označovanie zložiek prítomných v potravinách a z Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva  zdravotníctva SR č.1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca označenie potravín (v znení výnosov č. 1761/2005 – 100č. 3069/2005 – 100, č. 3493/2005 – 100 a č. 2319/2007 – 100 – 100 ). Zoznam alergénov je vedený v prílohe č. 3 citovaného výnosu.

PDF

 
 
 
Frosta